Kuluçka Makinesi Nasıl Kullanılır?

image

Kuluçka makinesi, yumurtaların civcivlere dönüşmesi için gerekli koşulları sağlayan sistematik bir mekanizmadır. Kuluçka makinesi yardımı ile kuluçka dönemi için hazırlanan yumurtalar, kümes hayvanına ihtiyaç duymadan çok sayıda tavuğu kuluçkaya yatırır. Kuluçka dönemi, orijin sürekliliğini sağlamak için kanatlıların yumurtalarında belirli bir süre kaldığı süredir. Kuluçka dönemi kuş türlerine göre farklı dönemler içerebilir. İnkübasyon periyodu in vivo veya bir inkübatörde gerçekleştirilir. Kuluçka makineleri, süre ve koşullar gibi gerekli faktörleri sağlar. Bir embriyonun yumurtada gelişmesi için çeşitli çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bu faktörler şunları içerir: Islak, sıcak, havalandırma, arama sistemi

Kuluçka makinesi nedir?

Kuluçka makinesi, yumurtanın üzerindeki çevresel faktörleri sağlamalıdır. Çünkü doğal olarak meydana gelen kuluçka döneminde kanatlı anne bunu yumurta üzerinde yapar. Örnek olarak en yaygın üretken tavuklardan bahsedilebilir. Tavuk yumurtadan çıkarken, fetüsün büyümesi için gerekli ısı ve nemi sağlar. Ayrıca gagasıyla yumurtaları geri verir ve ceninin kabuğa yapışmadan büyümesine yardımcı olur. Doğal olarak oluşan kuluçka dönemi kuluçka makinelerinde devam eder.

Kuluçka makinelerinin teknolojik gelişmelerden kaynaklandığına inanılsa da, tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bu çok eski bir program olarak tanımlanabilir. İlk kuluçka makinesinin eski Mısır'da kullanıldığı söyleniyor. Üreme, kuş neslinin devamı için özel olarak tasarlanmış kuluçkahanelerde gerçekleştirilmiştir. Günümüzde özellikle teknolojik gelişmelerin de yardımıyla kuluçka makineleri daha donanımlı hale gelmiştir. Dünyada yaygın olarak kullanılan kuluçka makinelerinin tavuk üretimi üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır.

Kuluçka makineleri sadece tavuk makineleri değildir. İnkübatörler, nesli tükenmekte olan kuş türlerinin hayatta kalmasını sağlamak için de kullanılır. Ayrıca kuluçka makineleri, vahşi doğada yumurta tehdidini ortadan kaldırır. Kuluçka makineleri, uygulama aralığına ve kapasiteye bağlı olarak farklı modellerde üretilmektedir. Kapasite faktörüne bağlı olarak, minimum kuluçka kapasitesi 7 ile maksimum 2000'den fazla arasında değişebilir. 3 kategoriye ayrılabilir: küçük veya eğlenceli kuluçka, ticari kuluçka ve endüstriyel kuluçka.

Bir kuluçka makinesi nasıl kullanılır?

Kuluçka makinesi, embriyonun yumurtada büyümesi için gerekli fiziksel koşulları sağlayan ve kuluçka süresini kontrol etmenizi sağlayan sistematik bir cihazdır. Sıcaklık ve nem istenildiği gibi kolayca ayarlanabilir. Bu sayede minimum fire ile üretim sağlanmaktadır. Peki kuluçka makinesini nasıl kullanıyorsunuz?

İnkübatörü kullanmadan önce, ne yapacağınızı anlamak için kullanım talimatlarını okuyun. Özellikle ilk kez kuluçka makinesi kullanmayı planlıyorsanız mutlaka kullanma talimatına göre kullanmalısınız. Önce bir kuluçka makinesi kurmalısınız. İnkübatörü kullanma talimatına göre 2-3 saat hiçbir ayar yapmadan boşaltın. Bu nedenle kuluçka makinesinde belirli bir sıcaklık ve nem vardır. Ardından yumurta sırasını yapın. Yumurtlarken yumurtanın ucunun aşağı baktığından emin olun. Yumurtaları viyolaya yerleştirdikten sonra cihazın kapağını kapatabilirsiniz.

Kuluçka makinesi kullanırken dikkat!

Dikkat! Nem göstergesini her gün veya gün aşırı kontrol edin. Nem düşükse, az miktarda su eklenmelidir. Kuluçka süresi bitmeden makinenin kapağını asla açmayın. Kuluçka döneminin sonunda, yumurtadan çıkmadan hemen önce menekşelere bırakılan yumurtalar alt ağlara yerleştirilir. Nem, kuluçka sürecindeki en önemli faktördür. Makinedeki uygun nem, civcivin kabuğundan kolayca çıkmasına ve yumurtadan daha hızlı ve kolay çıkmasına yardımcı olur. Nem yeterli değilse, su ekleyebilirsiniz. Kuluçka makinesinde yeterli nem yoksa yumurta kabuğu kurur ve civciv açılıp yumurtadan çıkamaz. Bu tavuğun ölümüne yol açar.

Bu işlem sırasında küvöz valfini açmayın. Tüm tavuklar kuluçka makinesi kabuklu olsa bile otomatta 48 saat bekleyebilirler. Yeni doğan tavuğun besin eksikliği hissetmediği için 2 günde su ve mama ihtiyacı ortadan kalkar. 2 gün sonra tavukları arabadan çıkarabilirsiniz. İnkübatörü temizleyin ve 2 gün havalandırın. Temizlik yaparken kimyasal kullanmamaya dikkat edin.